• Telefonisch te bereiken: 0513 820 828

Incassotips

Indien u met dubieuze debiteuren te maken heeft, dan kunt u zelf een aantal eenvoudige maatregelen treffen.
Wij zetten hieronder de tien beste incassotips voor u op een rijtje:

Lees de 10 beste incassotips

  1. Laat achterstanden niet te ver oplopen.
  2. Stuur uw factuur op tijd en vermeld de uiterste betaaldatum.
  3. Zend direct na het verlopen van de betalingstermijn een herinnering. Bewaak uw eigen termijnen: als u een betalingstermijn van 14 dagen hanteert, stuurt u dan op dag 15 een herinnering als er niet betaald is.
  4. Accepteer geen nieuwe opdrachten als de voorafgaande factuur nog niet is betaald.
  5. Gebruik heldere leverings- en betalingsvoorwaarden en zorg dat uw klant op de hoogte is van deze voorwaarden.
  6. Houd contact met dubieuze debiteuren: herinner telefonisch en informeer waarom betaling uitblijft.
  7. Indien de debiteur niet voor betaling zorgdraagt, aarzel dan niet om een goed incassobureau in te schakelen. Een wanbetaler is geen goede relatie, u hoeft niet bang te zijn om hem te 'verliezen'.
  8. Bevestig altijd de inhoud van de telefoongesprekken en de afspraken die u maakt met uw debiteur. Adequate dossiervorming werkt altijd in uw voordeel.
  9. Geloof niet de eerste de beste smoes van uw debiteur. Vraag de debiteur om bewijs aan te leveren.
  10. Check regelmatig de Kamer van Koophandel of het Insolventieregister. In de Kamer van Koophandel wordt opgenomen welke ondernemingen er failliet zijn.