• Telefonisch te bereiken: 0513 820 828

Minnelijke Incasso

Wat is minnelijke incasso?

Bij minnelijke incasso wordt getracht uw debiteur over te halen om tot betaling over te gaan van de openstaande factuur zonder tussenkomst van een rechter. Het minnelijke Incassotraject brengt minder kosten met zich mee dan een gerechtelijk incassotraject.

Het is erg belangrijk om de openstaande facturen binnen de afgesproken betalingstermijn betaald te krijgen.
Bij Python Incasso kunt u kiezen voor PythonBASIS of het PythonPLUS.

Start hier voor € 19,95 PythonBASIS

Start hier voor € 39,95 PythonPLUS