• Telefonisch te bereiken: 0513 820 828

Herinneringen en aanmaningen

Indien uw klant niet tijdig de factuur betaalt, dient u vervolgstappen te nemen. Om te voorkomen dat uw klant te lang wacht met het betalen van de factuur is het van belang dat u snel na het verstrijken van de betalingstermijn een herinnering stuurt. Door het snel versturen van de herinnering toont u aan dat u achter uw geld aanzit. Het gevolg hiervan is dat uw klant eerder zal gaan betalen en dat hij de volgende keer betaalt binnen de betalingstermijn. Vermeld in de herinnering ook een duidelijke termijn waarbinnen uw klant alsnog de factuur kan voldoen.

Mocht uw klant na het verstrijken van de betalingstermijn die is vermeld in de herinnering nog steeds niet tot betlaing zijn overgegaan, stuur dan een aanmaning. In de aanmaning maant u uw klant om tot betaling over te gaan. U kunt ook Python Incasso inschakelen voor het verzenden van een kosteloze aanmaning.