• Telefonisch te bereiken: 0513 820 828

Facturatie

Het is van belang dat u tijdig en op regelmatige basis factureert. Op de factuur dient duidelijk vermeld te worden wat de vervaltermijn is en hoe uw debiteur kan betalen. Tijdig en duidelijk factureren stimuleert betaling.