• Telefonisch te bereiken: 0900 - 7984660
  • Snel, eenvoudig en betrouwbaar
  • Vanaf € 19,95 per incasso
  • U ontvangt zelf alle incassokosten

Facturatie

Het is van belang dat u tijdig en op regelmatige basis factureert. Op de factuur dient duidelijk vermeld te worden wat de vervaltermijn is en hoe uw debiteur kan betalen. Tijdig en duidelijk factureren stimuleert betaling.